Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

Plně respektuji důvěrný charakter Vašich osobních či firemních údajů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte do objednávkového formuláře, používám k vystavení daňových dokladů a pro komunikaci s Vámi. Tato data jsou ukládána v mé databázi, kde je střežím jako oko v hlavě. Beru ochranu Vašich osobních údajů opravdu vážně a zpracovávám je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Obchodní podmínky pro English Hacker Premium

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.englishhackerpremium.cz.
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě a prodej prémiových materiálů pro studenty angličtiny English Hacker Premium.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Markéta Růžičková se sídlem Novodvorská 1040/10, 674 01 Třebíč, Česká republika. IČ: 01514831, neplátce DPH. Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Třebíč.

Kontaktní údaje:

e-mail: mark.ruzickova@gmail.com

telefon: +420 605 544 287

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Předmět smlouvy je informačním produktem a duševním vlastnictvím. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou těchto online materiálů přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka
Předmětem smlouvy je nákup a prodej English Hacker Premium.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.englishhackerpremium.cz
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.englishhackerpremium.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

 

Článek III. – Cena, faktury, reklamace a garance spokojenosti
Cena. Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu služeb na stránkách www.englishhackerpremium.cz. Cena je uvedena bez sazby DPH, protože prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Garance spokojenosti - reklamace - odstoupení od smlouvy. V programu je použita garance spokojenosti - termín, do kdy má účastník právo odstoupit od smlouvy (od programu) a požadovat vrácení kurzovného ve výši, kterou uzná, třeba i v plné výši. Garance je stanovena v sazbě 30 dní od zaplacení objednávky a během této lhůty může zákazník kdykoli požádat o navrácení platby bez udání důvodu.

Odstoupení od smlouvy ohlásí zákazník na e-mail mark.ruzickova(zavináč)gmail.com, a pokud tak bylo učiněno v době třiceti dní od zaplacení objednávky, prodávající ho následně kontaktuje a peníze budou převedeny kupujícímu na stejný účet, z kterého byla provedena platba, a to bezprostředně poté, co o to kupující zažádá. Po odstoupení od smlouvy a vrácení platby zpět na účet kupujícího ztrácí kupující své přihlašovací jméno a heslo, které ho opravňovalo ke vstupu do English Hacker Premium.

Pokud již uplynula lhůta třiceti dní, není možné zažádat o vrácení platby. 

 

Článek IV. – Forma platby
Platba za English Hacker Premium je jednorázová nebo na dvě splátky s měsíčním rozestupem (nyní zákazník zaplatíte polovinu částky, za měsíc doplatí druhou polovinu částky).
V případě splátkové platby je součet splátek mírně vyšší než u jednorázové ceny. Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje.
V objednávkovém formuláři je vždy zobrazena platná cena.
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem dle doby splatnosti vystavené faktury.
Objednávkový a fakturační systém vystaví po objednání English Hacker Premium zálohovou fakturu. Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta.
Splatnost faktury je 7 dní.
V případě, že účastník využije v právoplatném termínu garanci spokojenosti - reklamaci, bude mu platba vrácena na základě vystavených faktur. Požadavek na odstoupení od smlouvy musí uživatel oznámit prodávajícímu v garančním termínu emailem na adresu mark.ruzickova@gmail.com.

 

Článek V. – Způsob platby
Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.
Možnosti plateb:

  • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
  • Online bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank
  • Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další banky.

 

Článek VI. – Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu English Hacker Premium je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které kupující obdrží po uskutečnění platby. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

Článek VII. – Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.