Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

Jaké vaše osobní údaje zpracovávám? Jaká jsou vaše práva? K čemu tohle všechno? aneb GDPR lidsky a v kostce. Plus obchodní podmínky. 🙂

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.englishhackerpremium.cz, klienty a zájemci o mé služby a produkty.
 2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
 3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto již nyní postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.
 4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:
 • Obsah a účel dokumentu
 • Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 • K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 • Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
 • Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv
 • Souhlas s použitím souborů cookies
 • Obchodní podmínky

__________________________________________________________________________

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Markéta Růžičková, IČ: 01514831, se sídlem Obránců míru 442/9, 67401 Třebíč (dále jen „Správce“)

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku MÚ Třebíč.

kontaktní e-mail: marketa@englishhackerpremium.cz

moje webové stránky: www.englishhacker.cz, www.englishhackerpremium.cz

 

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na mém webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu Skype, FB messenger).

Zpracovávám i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Google Plus) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bych vám bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poradenství jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorním. Povinně mi údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla, profilová fotografie, fotografie z živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

Cookies

Při procházení těchto webových stránek používám soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů. 

Cookies používám k následujícím účelům:

 • fungování webových stránek
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako způsob, jak mohu svým studentům nabídnout ještě lepší služby.

 

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat vám vámi objednané produkty nebo služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mě koupili, a informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služby či přihlašovacích údajů ke kurzu. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.  

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si ode mě koupili, a informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusím dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje mých klientů: jméno, příjmení a e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v mailu uvedený.
 • Abych vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, mám svou databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o novinkách týkajících se kurzu angličtiny pro věčné začátečníky, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „kurz pro věčné začátečníky“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku prémiového členství v kurzu pro začátečníky, zařadí se po zaplacení váš kontakt do seznamu „prémioví studenti kurzu pro začátečníky“, a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb či produktů. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Pokud mi mimo to udělíte i další souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání notifikací o výhře v mnou pořádané soutěži, nebo souhlasu s použitím vaší reference na mém webu. Před tím, než mi váš souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů se bude souhlas týkat a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

 

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde: www.fapi.cz, www.smartemailing.cz, www.mioweb.czwww.gopay.cz.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

 

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

 

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailu marketa@englishhackerpremium.cz Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://englishhackerpremium.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-obchodni-podminky/ . Toto znění je účinné od 5. dubna 2018.

 

VIII. Souhlas s použitím souborů cookies

Tímto si Vás dovoluji informovat o používání cookies, o účelech jejich použití a možnostech nastavení vašeho internetového prohlížeče v případě, kdy Vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

A. Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být při návštěvě webových stránek odeslané do Vašeho internetového prohlížeče a uložené do Vašeho zařízení. Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě dané webové stránky internetový prohlížeč opět načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která cookies vytvořila.

B. Jaké cookies využívám?
Web englishhackerpremium.cz používá na svých webových stránkách následující typy souborů cookies:

a) nezbytné cookies – Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro základní provoz webové stránky. Bez těchto cookies není možné zabezpečovat řádný a bezpečný provoz webu a web bez nich nemůže správně fungovat. 

b) preferenční cookies - Tyto soubory cookies umožňují zapamatovat si preference uživatele při používání webu jako například nastavení zvolené při procházení navštívené stránky, uživatelské jméno, oblíbené dokumenty atd. Slouží pro zlepšení uživatelského komfortu.

c) statistické cookies - Tyto soubory cookies mi pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami annonymním shromažďováním a oznamováním informací. Díky nim mohu vylepšovat nejen web, ale také mé služby.

d) marketingové cookies - Tyto soubory cookies se používají za účelem poskytování a zobrazování reklamy na základě zájmů uživatelů webových stránek nebo shromažďování osobních údajů od nich na budoucí marketingové účely. Na základě těchto souborů je pro mě možné relevantněji a efektivněji cílit přímou marketingovou komunikaci, ale i omezit počet zobrazování reklamy.

C. Za jakým účelem cookies využívám?
Soubory cookies umožňují mé webové stránce rozpoznávat Vaše zařízení a zapamatovat si určité informace o Vás a Vašich aktivitách vykonaných během připojení na webovou stránku. Cookies používám s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat mé služby, přizpůsobit je Vašim zájmům, potřebám a zlepšovat jejich strukturu i obsah.

D. Mohu si změnit nastavení souborů cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na Vašem rozhodnutí. Je třeba však pamatovat na to, že v případě změny jejich nastavení může dojít k omezení funkčnosti webové stránky a ke snížení uživatelského komfortu.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. – Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.englishhackerpremium.cz.
Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je koupě prémiových materiálů ke kurzu angličtiny English Hacker pro (nejen věčné) začátečníky s názvem English Hacker Premium.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Mgr. Markéta Růžičková se sídlem Obránců míru 442/9, 674 01 Třebíč, Česká republika. IČO: 01514831, neplátce DPH. Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Třebíč.

Kontaktní údaje:

e-mail: mark.ruzickova@gmail.com

telefon: +420 605 544 287

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Předmět smlouvy je informačním produktem a duševním vlastnictvím. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Objednávkou prémiových studijních materiálů k online kurzu angličtiny English Hacker Premium přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí jsou pouze ve Vašich rukou a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
Během lekcí může dojít ke zmínce o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

 

Článek II. – Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup prémiových studijních materiálů k online kurzu angličtiny English Hacker Premium.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.englishhackerpremium.cz
Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.englishhackerpremium.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

 

Článek III. – Cena, fakturace, odstoupení od smlouvy

Cena. Ve shrnutí objednávky najdete konečnou cenu služeb na stránkách www.englishhackerpremium.cz. Cena je uvedena bez sazby DPH, protože prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu zálohovou fakturu a po jejím uhrazení daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Odstoupení od smlouvy. V případě elektronické objednávky (tj. objednáním kurzu prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách dodavatele) má objednavatel, je-li spotřebitelem, právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 30 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne obdržení platby na účet prodávajícího. Odstoupí-li objednavatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Odstoupení od smlouvy ohlásí zákazník na e-mail marketa(zavináč)englishhackerpremium.cz, a pokud byla dodržena lhůta popsána výše, prodávající ho následně kontaktuje. Po odstoupení od smlouvy a vrácení platby zpět na účet kupujícího nemá kupující již dále možný přístup k prémiovým materiálům kurzu English Hacker Premium.

 

 

Článek IV. – Forma platby

Platba za přístup k prémiovým studijním materiálům k online kurzu angličtiny English Hacker Premium může být provedena jednorázově nebo ve formě dvou splátek, první okamžitě, druhé v následujícím měsíci. 
V případě splátkové platby může být součet splátek mírně vyšší než cena jednorázová. Důvodem je vyšší administrativní náročnost splátkového prodeje.
V objednávkovém formuláři je vždy zobrazena platná cena.
Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře platební bránou GoPay nebo bankovním převodem dle doby splatnosti vystavené faktury.
Objednávkový a fakturační systém Fapi vystaví po objednání služby vystaví zálohovou fakturu. Faktury jsou automaticky odeslány na uvedený email klienta.
Splatnost faktury je 7 dní.

 

Článek V. – Způsob platby

Online platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Další možností je platba běžným bankovním převodem na základě platebních informací z faktury.
Možnosti plateb:

 • Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 • Online bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank
 • Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další banky.

 

Článek VI. – Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Článek VII. – Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2016. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.